bestuurslid

Functiebeschrijving

Wie helpt ons uit de brand? Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Er is veel werk te verrichten achter de schermen voordat we überhaupt onze deuren kunnen openen in maart.... maar we komen helaas handjes tekort!

 

Op dit moment hebben wij de volgende bestuursfuncties openstaat:

 

Secretaris:

1. De secretaris heeft naast de formele secretariële taken een belangrijke rol in de interne en externe bestuur communicatie van de vereniging, veelal per email.
2. Steunt de voorzitter bij het beleid van de vereniging en andere taken.
3. Voorbereiden van de agenda’s voor bestuur en algemene ledenvergadering. Verzorgt via mail het versturen van de agenda en de bijbehorende bijlagen en documentatie.
4. Notuleert de vergaderingen en legt de concepten voor aan het bestuur en verzend de
vastgestelde verslagen.
5. Maakt afspraken namens het bestuur en bewaakt de voortgang namens de vereniging en verzorgt de nodige correspondentie.
6. Is op overzichtelijke momenten bereikbaar via mail en telefoon, voor beantwoording vragen, afhandelen of ondernemen van vervolgactie.
7. Opstellen van een jaarverslag van de vereniging.

Personeel coördinator:

1. De personeel coördinator neemt zowel betaald als onbetaald personeel/vrijwilligers aan.
2. Voorbereiden van roosters voor beheerders, vrijwilligers activiteiten en klusjesmannen. Verzorgt via mail het versturen van de roosters en de bijbehorende bijlagen en documentatie.
4. Draagt zorgt voor de contracten van de beheerders, maar ook voor alle vrijwilligersovereenkomsten en VOG's.
5. Houdt voortgangsgesprekken, met de beheerders en vrijwilligers, namens het bestuur en behoudt het overzicht over de de ziektemeldingen en bezetting.

6. Draagt zorg dat de gemaakte uren elke maand worden ingeleverd bij de accountant, dat de loonstroken worden verstuurd en dat het loon wordt uitbetaald door de penningmeester.
7. Is op overzichtelijke momenten bereikbaar via mail en telefoon, voor beantwoording vragen, afhandelen of ondernemen van vervolgactie.
8. Opstellen van een eindevaluatie met de beheerders en vrijwilligers.

 

Activiteiten Coördinator

1. Is de tussenpersoon tussen de activiteiten commissie en het bestuur.

2. Is het contactpersoon van de beheerders, vrijwilligers en klusjesmannen.
3. Beheert de activiteitenkalender, welke is opgesteld samen met de activiteiten commissie en is goedgekeurd door het bestuur.

4. Draagt zorgt voor het op tijd aanvragen van alle juiste subsidie aanvragen.

5. Houdt het financiële overzicht en stuurt de activiteiten commissie bij het overschrijden van het budget.
6. Houdt evaluatie gesprekken na elke activiteit en notuleert de bevindingen, welke weer worden besproken met het bestuur.

7. Is op momenten van activiteiten bereikbaar via mail en telefoon, voor beantwoording vragen, afhandelen of ondernemen van vervolgactie.

 

 

Wat voor bestuurslid zoeken we?

Persoonlijkheid: Sociaal, flexibel, vriendelijk, representatief, nauwkeurig en verantwoordelijk

Beschikbaarheid: In overleg

Ervaring: Enige werkervaring naar desbetreffende functie

Talen: Nederlands (Duits en Engels zijn mooi meegenomen)

 

 

Wat vragen we van jou?

Je komt in een super gezellig bestuur, welke elke maand vergadert en bekletst.

De tijdsbesteding is afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven evenals de verdeling van de bestuurstaken

Verder is het vanuit de overheid verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te kunnen voorleggen. Heb je geen geldige VOG, dan mag je er op onze kosten eentje aanvragen.

 

 

Vergoedingen

Als vrijwilliger krijgen al je (eigen) kinderen een gratis jaarabonnement op de speeltuin. Zo kan je gezellig komen spelen wanneer jij tijd hebt. 

Als bestuurslid heb je geen recht op een vrijwilligersvergoeding van €4,- per uur.

 

Tijdens je vrijwilligerswerk in de speeltuin mag je uiteraard koffie, thee en frisdrank pakken. Ook organiseren wij aan het einde van het seizoen een leuk vrijwilligersuitje om het seizoen weer af te sluiten. 

 

Je komt echt bij een gezellige 'speeltuin-famillie' terecht!