Privacy
Verklaring

Speeltuin Hoek van Holland, gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 144d, te Hoek van Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zekkenstraat 12a

3151 XP Hoek van Holland

+31 (0)6 18 77 55 85

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Speeltuin Hoek van Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Mobilize IT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Mobilize IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die niet langer voor de uitvoering van de overeenkomst zullen uit de systemen worden verwijderd voor zover dat niet in strijd is met wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Speeltuin Hoek van Holland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Speeltuin Hoek van Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@speeltuinhoekvanholland.nl

Een verzoek kan in beginsel alleen gedaan worden door de opdrachtgever. Betrokkenen in dienst van de opdrachtgever dienen eerst binnen de eigen organisatie een verzoek in te dienen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Speeltuin Hoek van Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@speeltuinhoekvanholland.nl. 

Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Interne instructies over omgang met persoonsgegevens 
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 

Bezoekadres

Prins Hendrikstraat 144d
3151   Hoek van Holland

T. 06 18 77 55 85
E. info@speeltuinhoekvanholland.nl

Postadres

Zekkenstraat 12a
3151 XP  Hoek van Holland

Openingstijden

 • Maandag         Gesloten
 • Dinsdag            14.00 - 17.30
 • Woensdag       12.00 - 17.30
 • Donderdag      14.00 - 17.30
 • Vrijdag               12.00 - 17.30
 • Zaterdag           10.00 - 17.30
 • Zondag              10.00 - 17.30

*Tijdens de vakanties zijn we elke
dag geopend van 12.00 tot 17,30

*We zijn gesloten op Koningsdag
en Goede Vrijdag.