Corona

CORONA UPDATE vanaf 26 januari 2022

We zijn super blij dat alles weer mag!

We mogen 1 bezoeker per 5m2 toelaten in de speeltuin. De speeltuin is 4000m2 dus we mogen 800 volwassenen toelaten. Dit vinden wij te druk, vooral zo vlak na de versoepelingen. Om iedereen genoeg zitplaatsen en ruimte te bieden houden we het op een max van 100 volwassenen. 

We zijn een kinderspeeltuin dus we hanteren geen max aan het aantal kinderen! Kinderen zijn altijd welkom!

 

 

Ingang speeltuin

Ook dit seizoen ook te maken met de bouw van de huizen aan de Prins Hendriksstraat. 

 

 • De ingang van de speeltuin is via de Jolinkstraat. Komt u met de fiets? Dan kunt u deze stallen bij ons clubgebouw, deze is te bereiken via de Willem van Houtenstraat (voor de kinderboerderij linksaf) Hierna kunt u de aangegeven looproute volgen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de maatregelen kunt u altijd bellen met 0618775585.

 

huisregels  

Iedereen die de speeltuin bezoekt onderschrijft de huisregels van de speeltuinvereniging Hoek van Holland en houdt zich aan de onderstaande omgangsregels. Wie dat doet, is van harte welkom!

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels.

TOP 10 HUISREGELS

Niet alle zaken kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de speeltuin.
 2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade.
 4. Scheld niet en maak geen gemene grappen / opmerkingen over anderen.
 5. Negeer de ander niet.
 6. Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 8. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 9. Als iemand je hindert of lastig valt dan vraag je hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag een ander om hulp.
 10. Help anderen om zich ook aan de afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de beheerder.

rookvrij spelen

Waterspeeltuin is rookvrij!

De speeltuin in Hoek van Holland is vanaf de opening van het speelseizoen 2018 rookvrij. De, als Waterspeeltuin bekendstaande speeltuin, is vanaf 31 maart 2018 rookvrij en wil zo het goede voorbeeld geven. Hiermee wil het bestuur de kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

 

Wat verandert er?

Iedereen is en blijft welkom in de speeltuin. Dat geldt natuurlijk ook voor rokers. Wel is het hele terrein van de speeltuin vanaf de opening rookvrij. Het bestuur vraagt rokers hiermee rekening te houden en niet te roken op het terrein en op de paden richting de ingang. Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Daar hoort vanaf nu ook een rookvrije speeltuin in Hoek van Holland bij.

 

Veilig en gezond

Geen gevaar van brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. Hoewel gelukkig bijna geen enkel kind jonger dan 12 jaar rookt, is het wel belangrijk dat ze een gezonde sociale norm leren. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.